Инвестирайте в бъдещето с
NOVA CITY GROUP!

Вече повече от десетилетие проектираме и създаваме жилищни и търговски сгради, съобразени както с практичните, така и с естетичните нужди на нашите клиенти.

NovaCity Lux

FAMILIA SOUTH PARK

FAMILIA MLADOST

NovaCity CHILDREN’S CENTRE – РЕКОНСТРУИРАН

Инвестирай в бъдещето с нас!

Свържете се с нас!