Пазете пчелите, за да има истински мед!

1

Пчелите са ключови за околната среда, тъй като те опрашват около една трета от храната, която консумираме. Затова защитата на пчелите и техните естествени обиталища е важна, не само за производството на мед, но и за цялата наша хранителна система.

NovaCity Group продължава да полага своята грижа за опазването на природата. Като част от нашата мисия за запазване на чиста околна среда, с голямо удоволствие се включихме в инициативата “Истински мед”.

От NovaCity Group осиновихме кошер от компанията, като по този начин станахме част от инициативата за опазването на пчелните семейства. А готовата продукция ще достига директно до нас. 

Програмата “Осинови кошер” е огромна подкрепа за пчеларите и ги стимулира да умножават популацията на пчели в техния регион. Един единствен кошер осигурява живота на близо 60 000 пчели. Съществуването на ценните насекоми е от ключово значение за всички останали видове, включително и за хората. Всеки ден те безкористно опрашват над 100 важни за нас растения.

Без пчеларите пчелите ще изчезнат. 

Ние вярваме, че най-добрият начин да се грижим за работливите насекоми е като подкрепяме техните пазители. А с всяко закупено бурканче мед се подпомагат българските пчелари и техния бизнес. 

Опазването на околната среда чиста, на зелените градски площи и тяхното поддържане, както и запазването на баланса в природата са основни фактори в проектите на NovaCity Group. 

Share