Специфики при издаването на Акт 16

1

Акт 16 е сред най-очакваните документи от собствениците на всяко жилище. Най-просто казано това е протокол за установяване на годността за ползване на строежа. Получаването на този документ означава, че изпълнението на строежа е съобразено с одобрените проекти и може да се издаде Разрешение за ползване на сградата. Това е последният документ и след издаването му собствениците на сградата вече имат право да я използват по съответното ѝ предназначение.

Кой участва в процеса?

Акт 16 е протокол, който се разписва от доста експерти. Сред тях са участници в процеса на строителството и Независимия строителен надзор, дружествата за комунални услуги и се председателства от представител на ДНСК или регионалното му звено. В зависимост от предназначението на сградата, е възможно да има и представители от различни министерства.

В тази комисия участват най-различни институции. Сред тях са представители на местната общинска администрация, тя оценява дали сградата е заснета коректно, постигнато ли е озеленяването, което е предвидено по план, участват представители на дружествата за комунални услуги, експерти, които следят за изправността на асансьорите, пожарна безопасност, РЗИ и много други. Протоколът може да бъде разписан и със забележки, които би трябвало да бъдат отстранени. В този случай може да се окаже, че има Акт 16, но не може да се получи разрешение за ползване. 

Кога се издава?

Документите са над 500. Голяма част от тези документи се издават в процеса на строителство, например изпитания на бетон, които са на фаза груб строеж, изискват се сертификати за вложените материали – кабели, хидроизолация и много други. Изискват се всички актове, които са подписани по време на строителството. Има и някои документи ,които се получават накрая – например проби за годността на питейната вода. В момента, в който документите са налице, стандартният период е между 10 и 14 дни, през които да се организира Комисията за получаване на акт 16.

Ако сте решили, че искате да закупите имот с вече издаден Акт 16, доверете се на сигурен партньор като експертите от NovaCity Group. Mоже да разгледате нашите реализирани проекти.

Сподели