Златните правила при проектиране на пространства за деца

1

Проектирането на пространства за деца е специфично и много отговорно. Освен висока степен на безопасност, то трябва да предразполага подрастващите да се чувстват добре, да отговаря на нуждите им и да развива уменията им. Концепция, която е внедрена по най-добрия начин в NovaCity Children’s Complex. Представяме ви най-съществените фактори, с които трябва да се съобрази създаването на такъв вид сграда.

Сигурна и безопасна среда

Безопасността е една от най-важните характеристики при всеки подобен комплекс. Това се отнася както за откритите площи, така и за всеки елемент от интериора. Важи в особено голяма степен за съоръженията за игра и спортни дейности и материалите, от които се изработват. Те трябва да са съобразени с възрастта и ръста на децата, да създават едновременно уюти предизвикателство. Не на последно място – нужно е проектантите и дизайнерите да включат пространства за родителите и учителите, които да могат да упражняват своите роли. 

Насърчаване на интеракцията 

Децата обичат да участват във вземането на решения по въпроси, които засягат живота им и е препоръчително това да се развива от ранна детска възраст. Дизайнът на пространството трябва да бъде по-интуитивен, за да насърчи играта. То трябва да предразполага децата към учене и изследване и свободно да се движат и взаимодействат в/с него.

Зелени площи

Зелените площи са не само удобни места за игра, но и представляват форма за общуване, изследване и контакт с природата. Те са фактор, който предоставя „сензорно богати преживявания“ на децата. По този начин се насърчава и физическата активност, която е съществен елемент от детското развитие.

Максимално количество естествена светлина

Децата не обичат да бъдат затворени между  четирите стени на класната стая. Важно е това да бъде съобразено в подобен вид комплекси. Големите прозорци, например,  предоставят възможност  децата да гледат навън, така че винаги да имат визуална и сетивна връзка с външното пространство. От друга страна просторът и естественото осветление създават спокойствие и насърчават творческото мислене.

Share