Декларация за поверителност

на личните данни на уебсайта на “Ей Би Джи Проджектс” ООД

I. Общи условия

 1. “Ей Би Джи Проджектс” ООД, с ЕИК 131380014 е администратор на лични данни по смисъла на европейското и националното законодателство.

 2. “Ей Би Джи Проджектс” ООД, в качеството си собственик и управител на
  уебсайта http://www.novacitygroup.com/ поема отговорност за опазване
  неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят
  лична информация в сайта. Настоящата декларация за конфиденциалност описва
  практиката на сайта http://www.novacitygroup.com/ (“Сайтът”) да събира и използва
  данни.

 3. При отварянето на този Сайт, Вие приемате описаната в тази декларация практика за
  конфиденциалност за събиране и използване на лични данни и декларирате, че сте
  запознати и приемате условията по-долу.

 4. “Ей Би Джи Проджектс” ООД си запазва правото да разширява и променя
  функционалности, условия и продукти на този уебсайт, в резултат на което молим
  регулярно да преглеждате тази декларация за направени изменения.

II. Видове информация, която събираме. Цели.

 1. Когато използвате каналите за връзка, представени на уебсайта, ние събираме Ваши
  лични данни, като Вашето име, e-mail адрес, телефон и др. Вие не сте длъжни да
  предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим
  отговори на съответните запитвания. Личните данни се обработват и ползват от “Ей Би
  Джи Проджектс” ООД при стриктно спазване на изискванията на Общия регламент
  относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз
  и законодателството на Република България относно защитата на личните данни.

 2. Използваме Вашите лични данни за:
 • отговор на Вашите запитвания;
 • обработка на Вашите запитвания;
 • обработка на рекламации, които получаваме във връзка с нашите услуги;
 • предлагане на нови продукти и услуги, оферти и цени;
 • маркетинг;
 • ремаркетинг;
 • анализ и усъвършенстване на нашите продукти, услуги, уебсайтове и приложения;
 • създаване и управление на профила Ви в Уебсайта;.
  *Ако използваме данните Ви за маркетингови цели (както е описано в Декларацията
  за поверителност), може да възразите срещу използването им за такива цели лесно и
  безплатно по време на събирането им и при получаването на всяко маркетингово
  съобщение. Ние ще уважим молбата Ви. Няма да предоставяме данните Ви на трети
  лица за маркетингови цели без предварителното Ви съгласие.

III. Бисквитки.

 1. “Ей Би Джи Проджектс” ООД може да събира информация по време на вашите
  посещения на нашия уебсайт, чрез широко използвани в практиката инструменти за
  събиране на данни – „бисквитки” (cookies). Ако не желаете да приемете бисквитките, те
  могат да бъдат деактивирани чрез специални настройки на вашия браузър. Ако решите
  да деактивирате бисквитките, има вероятност да не успеете да използвате изцяло
  всички функционалности на този сайт.

 2. Бисквитките са малки текстови файлове (обикновено съдържащи букви и цифри),
  които се поставят на Вашето устройство, когато посетите някой уебсайт. Те се
  използват на множество уебсайтове за различни цели. Може да са нужни например за
  функционирането на даден уебсайт или за персонализиране на работата с него.
  Информацията в бисквитките може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето
  устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилно устройство). Тази
  информация най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие.
  Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде
  използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.

 3. Бисквитките, които използваме в нашия сайт са необходими и функционални.
  Необходими бисквитки. Те са строго необходими и задължителни за правилното
  функциониране на сайта и не могат да бъдат изключени в нашата система.
  Функционални бисквитки. Те позволяват на сайта ни да запомни информация, която
  променя начина, по който сайтът изглежда, като например: избраният от Вас
  потребителски език; регионът, от който сте Вие; Тези бисквитки са собствени само за
  сайта, както не се ползват от трети страни.
  Възможно чрез нашия сайт да бъдат зададени „бисквитки за таргетиране“ от нас и/или
  от нашите рекламни партньори. Те могат да бъдат използвани, за да изградят профил на
  вашите интереси и да ви покажат подходящи реклами на други сайтове. Те не
  съхраняват директно лична информация, но се основават на уникалната идентификация
  на вашия браузър и интернет устройство.

 4. Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме бисквитките за различни
  цели, включително:
 • за да можем ние да получаваме информация за Вашите посещения на сайтовете ни;
 • да анализираме тенденциите в посещенията Ви, за да подобряваме нашия сайт;
 • да предлагаме в нашия сайт и в сайтове на трети страни реклама, комуникации и
  съдържание, създадени от нас или трети страни, които отговарят на интересите Ви;
 • за да запомним Вашия език, регион и други предпочитания;
 • за да Ви помагаме да откриете търсената информация;
 • за да отчитаме колко хора и по какъв начин използват сайта ни, да поддържаме
  ефикасната работа на сайта и да разбираме своите потребители по-добре.
  С решението си да използвате този сайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки,
  описана в настоящата Декларация за поверителност.

IV. Разкриване на лични данни.

 1. “Ей Би Джи Проджектс” ООД не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.

 2. Възможно е да разкрием информация за Вас, ако сме задължени да направим това
  по закон, наредба или съдебна процедура (например съдебна заповед или призовка), в
  отговор на искане от държавни агенции, например правоприлагащите органи, или ако
  считаме, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на физическо
  увреждане или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или
  действителна незаконна дейност. Запазваме си правото да предадем личните Ви данни,
  в случай че продадем или прехвърлим целия наш пакет акции или активи, или част от
  тях (включително в случай на реорганизация, прекратяване на дейността или
  ликвидация).

V. Защита на личните данни.

 1. “Ей Би Джи Проджектс” ООД се ангажира да защитава личните Ви данни.
  Осигуряваме надлежните технически и организационни мерки за сигурност,
  предназначени за защита на предоставените от Вас лични данни срещу неволно,
  незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или
  използване.

VI. Вашите права.

 1. Вашите права съгласно приложимото законодателство включват право на достъп до
  обработваните от нас Ваши лични данни, право на коригиране в случай на
  неточности/необходимост от актуализация, право на изтриване или блокиране на тези
  лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични
  данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено
  заявление/възражение, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

 2. Освен гореизложените права, Вие имате защита и по административен и съдебен
  ред съгласно приложимото действащо законодателство.

VII. Други условия.

 1. “Ей Би Джи Проджектс” ООД си запазва правото да актуализира тази декларация
  за конфиденциалност без предварително уведомяване, като измененията влизат в сила
  от деня на тяхното публикуване в интернет на страницата с адрес:
  http://www.novacitygroup.com, освен ако в самите тях е посочен по-дълъг срок.
  Препоръчваме ви редовно да преглеждате тази декларация за конфиденциалност, за да
  бъдете информирани за това как защитаваме личните данни, които събираме. Ако

продължите да използвате сайта, това означава, че приемате настоящата декларация за
конфиденциалност и актуализациите й.

 1. “Ей Би Джи Проджектс” ООД приветства Вашите коментари за тази декларация
  за конфиденциалност. Ако смятате, че не се придържаме към тази декларация за
  конфиденциалност, свържете се с нас и ние ще направим всичко, в рамките на
  търговски оправданото, бързо да установим и разрешим проблема.
  Информация за връзка:
  бул. Стефан Стамболов No 6, ет. 3,
  1000, гр. София
  България
  Администратор на личните данни: “Ей Би Джи Проджектс” ООД
  E-mail: office@novacitygroup.com;
  Tел.: +359 (0)88 297 72 80