Как реагират инвеститорите в период на криза?

1

Покачването на цените на строителните материали създаде несигурност както в инвеститори, така и в строители и съответно в банковите институции. Като фактор към това се добавя и инфлацията, както и несигурността за края на продължаващата война в Украйна. Как реагират инвеститорите?

Индексации в договорите за строителство

Заради непостоянното поведение на цените се наложи да се въведат индексации в договорите за строителство и да се измисли механизъм за индексация – новост както за строители, така и за инвеститори. След като двете страни се договорят, условията на индексация трябва да бъдат приети и от банката, финансираща проекта. Имаше няколко месеца, от началото на кризата, в които нито един от участниците в този процес не знаеше как да реагира.

Изплащане на неустойки и прекратяване на договора

Някои инвеститори предпочетоха да платят неустойка на купувача и да прекратят предварителните си договори. Понякога неустойката е по-малка загуба за инвеститора, отколкото да продаде на цената, на която е подписал предварителен договор. Други инвеститори поискаха увеличение на продажната цена на вече сключени договори. Този вариант не е предпочитан, защото вреди на името на фирмата и често инвеститорът вземаше решение да приеме финансовата загуба, но да запази доброто си име. Несигурността не се изразява само в покачване на цените на строителните материали, но в галопиращата инфлация, както и множество допълнителни разходи, съпътстващи строителството – увеличението на цената на електроенергията, покачване на работните заплати в сектора и др.

Предпочитаният вариант

Когато инвеститорът имафинансова възможност, се опитва в началото на строителството да продаде минимален брой жилища или изобщо да не продава. След като вече сградата бъде завършена и въведена в експлоатация, строителят има яснота колко е строителната себестойност на квадратен метър. Тогава той вече може да направи адекватно ценообразуване на продукта, който излиза на пазара и съответно да го продаде. Другият вариант, който е по-неприятен за купувачите, но той също съществува, е строителят да заложи риска от покачване на цените на материалите още в началото при подписване на предварителния договор. Това рефлектира и върху двете страни в процеса, защото точната промяна на себестойността е трудно предвидима.

Сподели